۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

آداب روابط زوجین در زندگی مشترک

اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰ ۰ دیدگاه

آداب روابط زوجین در زندگی مشترک

۱- تعریف از مرد دیگر در حضور همسرتان اصلا درست نیست، حتی اگر آن شخص نزدیک‌ ترین دوست و یا از نزدیکان شما باشد. آقایان نیز درباره همسرشان باید این مساله را همیشه به خاطر بسپارند و رعایت کنند.

۲- از همسرتان نخواهید که به دیدار بستگانش نرود و آنان را ترک گوید و فقط با شما باشد، بلکه بهتر است در این دیدارها با او هماهنگ باشید.

۳- از بستگان همسرتان بهتر از بستگان خود پذیرایی کنید، این کار همیشه در نظر همسرتان جلوه‌گر خواهد بود.

۴- اگر شوهرتان از نظر مالی مشکلاتی دارد و در تنگنا قرار گرفته است، یا کارهایش ردیف نمی‌شود یاری‌اش کنید. با او مشورت کنید بدون این که دیگران را با وی مقایسه کنید یا سرکوفت بزنید.

۵- اگر همسرتان ایرادی دارد که باید اصلاح شود این کار نباید هیچ وقت در حضور دیگران و حتی فرزندانتان گفته شود.

۶- از مخالفت و مشاجره با همسرتان اجتناب کنید، این کار نه به صلاح شما و نه خانواده‌تان است و روشی نادرست برای اصلاح کارهاست.

۷- اگر در مورد امور خانه نقصی می‌بینید که با سلیقه شما نمی‌خواند آن را در نهایت خلوص، یکرنگی و خوشرویی به همسرتان بگویید.

۸- سعی کنید با استفاده از کلمه «ما » به جای «من » جملات خود را بیان کنید. دائم در مورد مالکیت خود بحث نکنید و «منیت» را از خانواده خود دور کنید.

۹- شما به عنوان مرد خانواده نباید بعد از برگشت به منزل به گوشه‌ای رفته جدول حل کنید، روزنامه و مجله بخوانید یا به تلویزیون خیره شوید، چراکه همسر و فرزندانتان به شما نیاز دارند تا حرف‌هایشان را بزنند؛ پس مبادی آداب بوده و خواسته‌هایشان را جوابگو باشید.

۱۰- مطلبی که در ذهن شماست و به نظرتان درست است، سعی کنید آن را با همسرتان در میان بگذارید، سعی نکنید نمایش قدرت بدهید و حرف خودتان را بقبولانید.