۲۹ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

همسران و فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام

خرداد ۲۹, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

همسران و فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام

شمار فرزندان و همسران آن امام همام مانند اکثر موضوعات تاریخی مسلم نیست و اقوالی در این زمینه مطرح گشته که ما هم بجهت وصول نتیجه ای، تمام آن اقوال را از کتاب ناسخ التواریخ و منتخب التواریخ با جانب اختصار در اینجا ذکر خواهیم نمود.

همسران امام موسی کاظم علیه السلام :
حضرت زنان بسیار داشتند که اکثر آنان کنیز بودند و امام آنان را میخرید و آزاد میکرد.

زن اولیه حضرت موسی بن جعفر علیه اسلام ، با نام های : اُم رضا ، تکتم ، خیزران و نجمه شناخته می شود ؛ وی از اشراف زنان ایرانی و دارای عفت و فصیلت بود و مادر امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها می باشند.

فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام:
اما تعداد فرزندان امام موسی کاظم(ع) بنابر نقل”ابن شهر آشوب ” سی نفر و بنا بگفته صاحب کتاب”عمده الطالب ” ۶۰ تن که ۲۳ پسر و ۳۷ دختر ذکر نموده اند.

و مرحوم”شیخ مفید” در کتاب (ارشاد) خود فرزندان آن امام همام را ۳۷ تن می داند که ۱۸ تن پسر و ۱۹ تن دختر قید نموده است.

و همچنین در کتاب”کشف الغمه فی معرفه الائمه” نوشته شده که برای آن حضرت ۳۸ فرزند بود، که ۱۸ تن دختر و ۲۰ تن پسر می باشد.

در کتاب”ینابیع الموده” مسطور است که آنحضرت را سی و هفت تن پسر سوای اطفال بوده و شمار فرزندان امام(ع) را ۵۹ تن دانسته است.

ابن جوزی در کتاب تذکره مینویسد که گفته اند آنحضرت را ۲۰ پسر و ۲۰ دختر بوده است.

ملاحسین کاشفی در کتاب”روضه الشهداء” می نویسد که حضرت امام کاظم(ع) را ۶۰ فرزند که ۳۷ تن دختر و ۲۳ تن پسر بوده منتهی اسامی آنها را بجز آنهائیکه دارای عقب بوده اند ذکر ننموده است.

صاحب کتاب”زینه المجالس” نقل از حمدالله مستوفی می گوید که حضرت را ۳۷ پسر و ۸ دختر بوده است.

همچنین در کتاب گزیده تاریخ مسطور است که حضرت را ۵۱ پسر و ۲۸ دختر بوده که بسیار بعید است زیرا در هیچ کتابی شمار اولاد آنحضرت را ۷۹ تن ننوشته اند مگر اینکه فرزند زادگان آن حضرت اضافه کرده یا سهوی در قلم کاتب شده است، اضافا محسن را از اولاد آن حضرت دانسته و می گوید که قبر محسن در فراهان عراق عجم که از بلاد قم است می باشد و به زاهد محسن معروف و ابوالخیر را هم از جمله پسرهای آن امام نامبرده است.

و در کتاب”تاریخ قم ” صرحه را از دختران آن حضرت نام برده که(صرح) بمعنی بلند و خالص و برگزیده از هر چیز است.

و در کتاب”راحه الارواح” ۱۸ پسر برای آن حضرت نام برده که بجای حسین، کلیم نوشته است.

این بود اقوال منقول در تعداد فرزندان امام موسی کاظم(ع)،گرچه تعداد دیگری از مورخین نظریه ای داده اند اما بجهت اختصار همه آنها خود دارای کرده و الآن در اینجا مختار مرحوم شیخ عباس قمی را نقل نموده و تعداد فرزندان آن امام همام را با اسامی شریفشان و اسامی منقول از دیگر مورخین را ذکر کرده و پس از آن نظریه ما را با ادله روشن در مورد تعداد فرزندان آن امام همام ذکر و بیان خواهیم نمود.

اسامی شریف اولاد امام موسی کاظم(ع) بنا به مختار شیخ عباس قمی در منتهی الامال از مرحوم شیخ مفید(ره) چنین است: